Get Adobe Flash player
Organized by: the Romanian Society of Applied Experimental Psychology together with the University of Bucharest, Faculty of Psychology and Education Sciences

 

Workshop 2 ore

Model de intervenţie treptată hipnoterapeutică în tulburările sexuale psihogene

Moderatori: Prof. univ.dr. Irina Holdevici şi Lector.univ.dr. Barbara Crăciun

 

Workshop-ul are ca obiectiv general ilustrarea şi prezentarea unui model de lucru terapeutic propus în cadrul intervenţiilor ce sunt adresate ameliorării simptomatologiei specifice tulburărilor sexuale psihogene. Modelul terapeutic se adresează în principal problematicii disfuncţiilor sexuale, tinând cont de fazele acestora,  accentuând modul în care clienţii se raportează la o astfel de tulburare. Sunt incluse tehnici hipnoterapeutice moderne, ericksoniene, alături de strategii cognitiv-comportamentale ce alcătuiesc astfel un demers integrativ.

Terapeuţii şi cercetătorii acestui domeniu precizează că prognosticul afecţiunilor sexuale psihogene este foarte diferit de la un individ la altul, rezultatele tratamentului fiind dificil de evaluat. Un element care trebuie avut în vedere în abordarea acestei problematici ţine de prezenţa unei simptomatologii reprezentată prin anxietate şi depresie.

Hipnoterapia disfuncţiilor sexuale reprezintă o intervenţie gradată care poate conţine mai multe etape precum: centrarea pe simptom, în care hipnoterapeutul administrează sugestii directe, la care se adaugă sugestiile post-hipnotice; aplicarea setulului mixt cognitiv-comportamental în care se lucrează cu ajutorul tehnicii de desensibilizare sistematică la care se adaugă scenarii de întărire a eului ş.a.

Irina HOLDEVICI este Prof. Univ. Dr. în cadrul Facultății de Psihologie, Universitatea Titu Maiorescu, formator şi supervizor în hipnoză clinică, eriksoniană şi psihoterapie cognitiv-comportamentală, Bucureşti.

Barbara CRĂCIUN este Lect. Univ. Dr. în cadrul Facultății de Psihologie, Universitatea Titu Maiorescu, formator şi supervizor în psihoterapie cognitiv-comportamentală şi hipnoză clinică, Bucureşti.

 

A gradual hypnotherapeutic intervention in psychogenic sexual disorders 

This workshop has the main objective to illustrate and present a therapeutic model within interventions which are addressed to ameliorating specific symptomatology of psychogenic sexual disorders. The therapeutic model is mostly oriented to the problematic of sexual dysfunction, considering the phases and emphasizing the way in which clients consider such disorder. Modern hypnotherapeutic, Ericksonian techniques are included, next to cognitive-behavioral strategies which all take part of an integrative demarche.

Therapists and researchers who are interested in the problematic of such disorders emphasize that the prognosis of psychogenic sexual disease differs highly from one person to another, as the treatment results are rather difficult to assess. An element which should be considered in such problematic is related to the presence of a symptomatology including anxiety and depression.

Hypnotherapy of sexual disorders represents a gradual intervention which may include several steps such as: focusing of symptom, in which the hypnotherapist administers direct suggestions, also post-hypnotic suggestions, the cognitive-behavioral mixed set which includes using the systematic desensitization and ego strengthening scenarios, etc.

 

 

     Irina Holdevici            Barbara Craciun